Hlavné stavebné činnosti

Poradenstvo

Ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti stavebníctva – od zabezpečenia projekčnej fázy, stavebného konania, realizácie diela, kolaudácie, ako aj v oblasti zabezpečovania rôznych spôsobov financovania stavebných prác.

Spolupracujeme s mestami, obcami a bytovými spoločenstvami pri vybavovaní:

  • finančných prostriedkov z úveru ŠFRB na obnovu bytových domov z vládneho programu zatepľovania
  • dotácií z MDVaRR na odstránenie systémových porúch bytových domov
  • finančných prostriedkov z komerčných úverov

Priemyselné stavby

Podľa špecifických požiadaviek investora dokážeme zrealizovať priemyselné stavby rozličného zamerania a využitia. Medzi naše najväčšie realizované stavby patria Výrobný areál PEPSI-COLA Malacky, ACCORD Trenčín, Požiarna zbrojnica letisko Kuchyňa a ďalšie. Všetky stavby realizujeme pomocou osvedčených technologických postupov a s využitím našich vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Bytové a občianske stavby

Máme bohaté skúsenosti z realizácie bytových a občianskych stavieb. Medzi najvýznamnejšie realizované projekty pre bytové a občianske stavby patria: bytové domy (napr. na ul. Hany Meličkovej BA, Trenčín sídlisko Juh a Sihoť), vlastná investičná výstavba (napr. Bytové domy v Nemšovej, Bytový komplex Nové centrum Pusté Úľany), školské objekty, relaxačné centrá, nemocničné zariadenia, domovy sociálnych služieb, kuchynské zariadenia a ďalšie.

Stavby na kľúč

Stavebná firma FINAL BA ponúka kompletnú realizáciu stavby na kľúč:

  • zabezpečenie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami a možnosťami zákazníka
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • realizáciu stavby
  • kolaudačné konanie
  • záručný servis

Pre stavby na kľúč je samozrejmosťou kompletné dokončenie stavby vrátane sanitárnej techniky, technických zariadení a podlahových krytín.

Zatepľovanie budov

V zatepľovaní budov sme vyprofilovanou spoločnosťou. Sme držiteľmi licencie TSÚS na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov a na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech. Spolupracujeme s mestami, obcami aj bytovými spoločenstvami pri vybavovaní finančných prostriedkov z úverov ŠFRB na obnovu bytových domov, z vládneho programu zatepľovania budov, ako aj pri vybavovaní dotácií z MDVaRR na odstránenie systémových porúch bytových domov.

Rekonštrukcie a modernizácie stavieb

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s rekonštrukciou a modernizáciou stavieb. Ak sa rozhodnete pre zásadnejšie rekonštrukcie, naši vysokokvalifikovaní pracovníci vám radi pomôžu zreálniť vaše predstavy. Najvýznamnejšie naše rekonštrukcie sú ubytovňa BARMO Martin, rekonštrukcia kasárni Trenčín, Nemšová, Nitra…

Diagnostika porúch stavieb

Diagnostika príčin vzniku porúch stavieb – statické poruchy, trhliny, plesne, vlhkosť, kondenzácia vzdušnej vlhkosti. Poruchy na základe fyzickej obhliadky a informácii získaných na mieste pomenujeme, objasníme príčinu ich vzniku a navrhneme spôsob ich odstránenia.

Správa budov

Pracujeme aj ako správcovská spoločnosť a dokážeme sa postarať o správu budov, domov, bytov, polyfunkčných domov aj spoločenstvá vlastníkov bytov. Získané odborné vedomosti a profesionálny systém práce aplikujeme pri správe budov najmä vďaka dlhoročným skúsenostiam našich kolegov.

Komplexne sa postaráme o ekonomické, energetické, technické, prevádzkové aj právne potreby vášho domu, bytu, či budovy.

Sme držiteľmi licencie na kontaktný zatepľovací systém

Na zateplenie používame Kontaktný zatepľovací systém od firmy PCI, STO. Na uvedené systémy drží FINAL BA s. r. o. oprávnenie, t.j. licenciu od TSUS Bratislava.

Používame fasádne omietky najvyššej kvality

Používame fasádne omietky najvyššej kvality, t.j. minerálna omietka + náter, ktorá sa vyznačuje lepšou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, lepšou difúziou, lepšou samočistiacou schopnosťou, lepšou odolnosťou voči riasam a nižšou nasiakavosťou.

Zaujala vás niektorá z našich služieb alebo potrebujete bližšie informácie?