FINAL BA s.r.o.

Spoločnosť FINAL BA s. r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa stavebno-obchodnou činnosťou a bola založená pánom Viktorom Doktorom v roku 1992. Jej prvotná aktivita spočívala v projektovej činnosti a investičnej výstavbe pozemných stavieb. Neskôr sa jej aktivity rozšírili aj na poradenskú oblasť, v ktorej spoločnosť ponúka klientom pomoc pri hľadaní vhodných riešení ich predstáv.

FINAL BA zabezpečuje komplexné služby, vďaka ktorým ponúka svojim klientom bohaté možnosti v predprojektovej i projektovej fáze, realizačnej príprave stavieb a počas realizácie stavieb. Odzrkadľuje sa to v množstve zhotovených a odovzdaných rodinných aj bytových domov, občianskych, priemyselných či inžinierskych stavieb a rekonštrukcií objektov.

Pri realizácii stavebných prác používa firma iba moderné technológie výstavby a materiály vysokej kvality s dlhou životnosťou. Firma má udelené licencie TSÚS, n. o., Bratislava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov s aplikáciou systému ETICS, výrobcu PCI / BASF a výrobcu STO a na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech s aplikáciou systému FATRAFOL. Pri obnove bytových domov realizujeme aj kompletnú výmenu TVS (kanalizácia, SV, TÚV, plyn). V súčasnosti dosiahnutá úroveň systému riadenia kvality a pripravenosť pracovníkov firmy nám umožňuje poskytovať záruku na nami realizované stavby v dobe trvania 5 rokov.

Sme držiteľmi rady certifikátov